Co to jest INOX?

INOX - grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję ze strony np.:

  • czynników atmosferycznych (korozja gazowa),
  • rozcieńczonych kwasów,
  • roztworów alkalicznych(korozja w cieczach).
 
Terminologia i komentarze
 
Żaroodporność jest to odporność stali na działanie gazów utleniających przy wysokich temperaturach.
 
Żarowytrzymałość jest to zdolność stali do przenoszenia naprężeń mechanicznych w wysokich temperaturach czyli wytrzymałość na pełzanie.
 
Obu tych pojęć nie należy mylić z wytrzymałością na wysokie temperatury.
 
Żaroodporność i żarowytrzymałość uzyskuje się poprzez np. domieszkę chromu. Chrom tworzy nieaktywny film na powierzchni stali, który zwiększa odporność na korozję w wyniku działania gazów utleniających. Odporność ta rośnie wraz ze wzrostem zawartości domieszek chromu.
 
Stal jest uważana za żaroodporną gdy zawartość chromu jest większa od 13%.
 
Stal uważamy jako wysokostopową gdy zawartość dodatków stopowych jest wyższa od 10%.
 
Stosowane wyrażenie „stal nierdzewna” jest wyrażeniem potocznym i nie zawsze ono odpowiada restrykcyjnym parametrom stali wysokostopowej. W przypadku pieców Termofor mamy do czynienia ze stalą odporną na korozję i jest to określenie naukowo-techniczne.
 
Kluczowym wyróżnikiem stali odpornej na korozję jest zawartość chromu 12,5% i więcej.
 
Stal użyta w produkcji pieców Termofor do sauny oraz niektórych grzewczych jest żaroodporna, wysokostopowa, odporna na korozję do temperatury 750 stopni Celsjusza i jest to potwierdzone certyfikatami producenta. Dla porównania temperatura utleniania tradycyjnej stali konstrukcyjnej lub węglowej jest nie wyższa niż 400 stopni i jest to zdecydowanie niska temperatura dla funkcjonowania pieca opalanego drewnem.
 
Zastosowanie stali żaroodpornej w produkcji pieców do sauny podwyższa koszty o około 50%. W związku z tym w procesie produkcji producent tak dobiera pierwiastki stopowe i operacje techniczne ich przetwarzania by osiągnąć oczekiwaną żaroodporność a jednocześnie nie prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu kosztów pieca.
 
Stereotypowe postrzeganie wyrobów ze stali nierdzewnej, że powinny posiadać powierzchnię lustra jest błędne. Lustrzaną powierzchnię wyrobów gospodarstwa domowego ze stali nierdzewnej uzyskuje się przez specjalne drogie usuwanie ciemnej warstwy tlenku z powierzchni blach. Takie działanie nie jest potrzebne w produkcji pieców opalanych drewnem.
 
Producent uważa, że użytkownik pieców Termofor płaci wyłącznie za te szczególne cechy stali, które są bardzo użyteczne w piecach opalanych drewnem.
 
Zastosowanie wysokostopowej stali żaroodpornej poza wyżej opisanymi zaletami prowadzi również do obniżenia ciężaru konstrukcji pieca a cieńsze ścianki paleniska i pojemników na kamienie szybciej przewodzą i oddają ciepło do otoczenia.