Regulamin

Sklep Internetowy Termofor działający pod adresem www.termofor.com.pl, prowadzony jest przez 

MCI Studio
 
ul. Lidzka 55
 
81-533 Gdynia
 
NIP 586-22-95-007
 
1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet.
 
3. Czas realizacji jest zależny od dostępności przedmiotu zamówienia i w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie z zamawiającym.
 
4. Realizacja zamówienia następuje po ustaleniu z Kupującym warunków płatności oraz dostawy.
 
5. Warunki płatności:
a) przelew na wskazany rachunek bankowy
b) przedpłata dla specjalnie zamawianych i niestandardowych produktów. Wysokość przedpłaty do uzgodnienia
c) raty Santander Consumer Bank.
 
6. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przesyłki.
 
7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (23%). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 
8. W momencie potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 
9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 
11. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „termofor.com.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 
12. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Uwaga! Towar przeceniony, w promocji lub z ekspozycji nie podlega zwrotowi.
 
13. Zwrot przedpłaty. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu zamówionego towaru. Zwrot przedpłaconej kwoty nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu rezygnacji przelewem bankowym na konto Kupującego. Zdarzenie to zostanie potwierdzone dokumentem korygujacym dokument sprzedaży.
 
14. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne nie ujawnione przez Sprzedającego w ofercie danego towaru przed dokonaniem transakcji zakupu przez Kupującego, towar może być wówczas odesłany przez Kupującego przesyłką kurierską na adres
 
MCI Studio
ul. Lidzka 55
81-533 Gdynia
 
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy lub naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.